Konferencija „Magnetic nanoparticles and their applications in medicine“


Beograd, 4. i 5. april 2019. MagBioVin konferencija „Magnetic nanoparticles and their applications in medicine“

Mesto dešavanja: Rektorat Univerziteta u Beogradu, Studentski trg 1, Beograd

U Institutu “Vinča“ u toku je realizacija projekta iz evropskog programa FP7 u sklopu poziva Era-Chairs 2013. Naziv projekta je “Strengthening of the MagBioVin Research and Innovation Team for Development of Novel Approaches for Tumour Therapy based on Nanostructured Materials” (akronim MAGBIOVIN) i finansiran je od strane Evropske komisije budžetom od 2,24 miliona evra, sa periodom realizacije 11.5.2014. – 10.5.2019. godine.

Osnovni cilj projekta je jačanje ljudskih i materijalnih resursa u oblasti primene magnetnih nanočestica u dijagnostici i terapiji malignih bolesti. Kombinujući ekspertizu u fundamentalnim istraživanjima magnetizma u Laboratoriji za fiziku kondenzovane materije i praktična iskustva iz radionuklidne medicine Laboratorije za radioizotope, uz investiciju od 0,6 mil. evra u naučnu opremu, u Institutu je formiran i akreditova Centar izuzetnih vrednosti. U Centru se razvija dobijanje i upotreba magnetnih nanomaterijala, prvenstveno za tretman kancera, bilo putem magnetne hipertermije, bilo kao nosača za ciljanu isporuku lekova ili sinergijom radionuklidne terapije i magnetne hipertermije, kao i upotreba nanomaterijala u biosenzorima ili katalizatorima.

Jedna od predviđenih aktivnosti na projektu je organizovanje završne međunarodne konferencije pod nazivom „Magnetic nanoparticles and their applications in medicine”. Koferencija se održava u period 4-5.04.2019. godine. Radna verzija programa se može pogledati ovde. Pored prezentovanja ostvarenih rezultata projekta i povećanja vidljivosti istraživačkog tima iz Vinče, osnovni cilj konferencije je i jačanje veza sa istaknutim centrima iz sveta koji se bave srodnom problematikom. Cilj je stvaranje osnova za formiranje istraživačkog konzorcijuma koji bi zajednički nastupao u budućim projektnim ciklusima Evropske komisije.

Sva predavanja na konferenciji su po pozivu i traju 30 minuta, sa predviđenim vremenom za diskusiju od 10 minuta. Pozvani predavači su istaknuti naučnici sa vodećih univerziteta i instituta iz Evrope i Amerike. Očekuje se učešće istraživača i studenata iz partnerskih institutcija iz Evrope, predstavnika farmaceutskih kuća i medicinskih ustanova iz zemlje i okruženja, kao i kolega iz domaće akademske zajednice koji se bave nanonaukama, fizikom, hemijom, biologijom i istraživanjima kancera. S obzirom da je predviđeno i učestvovanje mladih naučnika, konferencija je od značaja i za povezivanje studenata doktorskih studija iz Srbije sa studentima iz inostranstva.

Spisak pozvanih predavača:
1. Robert Ivkov (USA), „The tumor immune microenvironment is reshaped after systemic exposure to magnetic iron oxide nanoparticles: A study in mouse models of breast cancer“ (read abstract)
2. Boris Polyak (USA), „Nanomagnetic approaches for vascular healing and cardiac regeneration“ (read abstract)
3. Olivier Sandre (France), „Monocore or multicore iron oxide nanoparticles synthesized in polyols and coated with a thermosensitive cell-penetrating peptide“ (read abstract)
4. Adriele Pina-Mello (Irland), „Translational requirements for nanotechnology enable medical products“ (read abstract)
5. Florence Gazeau (France), „Long term fate of iron oxide nanoparticles in the body: a long and comprehensive survey“ (read abstract)
6. Vittoria Raffa (Italy), „Mechanotransduction of axonal growth: a new strategy based on magnetic nanoparticle to promote nerve regeneration“ (read abstract)
7. Sanjay Mathur (Germany), „Chemically engineered iron oxide nanocrystals for transport of biomolecules across biological barriers“ (read abstract)
8. María del Puerto Morales (Spain), „Magnetic nanoparticles aggregation effects on cellular magnetic hyperthermia“ (read abstract)
9. Gerardo Goya (Spain), „On the feasibility of improving heat production in magnetic fluid hyperthermia: the time of topology“ (read abstract)
10. David Serantes (Spain)„Taking magnetic hyperthermia and magnetogenetics to the next level: key aspects to address from a basic-physics point of view“ (read abstract)
11. Zeljko Prijovic (Project Magbiovin, Serbia)„Magnetic nanomaterial as a mediator, carrier and trigger for hyperthermia-complementing combined therapies of tumors: MagBioVin approach“ (read abstract)
12. Victor Kuncser (Romania), „Engineering and optimization of Specific Absorption Rates of Fe oxide nanoparticles in magnetic hyperthermia“ (read abstract)
13. Pankhurst Quentin (England), „Biomedical applications of radionuclide-labelled magnetic nanoparticles“ (read abstract)
14. Ana Espinosa (Spain), „Thermal therapies mediated by iron oxide-based nanoparticles: quantitative comparison of heat generation, therapeutic efficiency and limitations“ (read abstract)
15. Giuseppe Cirillo (Italy)„Functional carbon nanohybrid for improved vectorization of anticancer therapeutics“ (read abstract)
16. Holger Gruell (Germany)„Nanoparticles for Molecular Imaging and Therapy“ (read abstract)

Knjigu abstrakta i biografije pozvanih predavača možete skinuti ovde (pdf).