Dobrodošli u VINCENT Centar Izvrsnosti
za multifunkcionalne materijale

Misija Centra je da istraži, razume i objasni fizičke osobine materijala pogodnih za tehnološke i medicinske primene, kao i da učestvuje u širenju znanja kako na regionalnom, tako i na evropskom nivou. VINCENT je određen da bude osnova za tekuće i naredne nacionalne R&D Programe za nove materijale i da predstavlja „centar gravitiranja“ za sve istraživače u ovoj oblasti, ne samo na nacionalnom, vec i regionalnom i internacionalnom nivou.Aktivnosti


Conference „Magnetic nanoparticles and their applications in medicine“

Beograd, 4. i 5. april 2019. MagBioVin konferencija „Magnetic nanoparticles and their applications in medicine“

Intellectual property, innovation promotion and technology transfer

Sadržaj je dostupan na Амерички Енглески.


Planirane aktivnosti