Oprema


SQUID – Magnetometer

Quantum Design MPMS 5XL SQUID Magnetometar sa Evercool sistemom koristi SQUID (superconducting quantum interference device) detektor za merenje veoma malih promena magnetnog fluksa, i ekstremno je osetljiv u svim AC i DC magnetnim merenjima. Magnetni momenti do 10-8 emu (10-11 Am2 ) mogu se reproducibilno meriti. MPMS radi u temperaturnom opsegu od 1.9 K do 400 K, a superprovodni magnet može postici magnetna polja izmedju -5 T i 5 T. Prednost Evercool sistema se ogleda u tome da se od korisnika ne zahteva briga o tečnom He potrebnom za merenja; Evercool utečnjivač obezbeđuje da se u napunjenom kriostatu sa tečnim helijumom sva isparenja kondenzuju i vraćaju u sistem. Ovo cini uređaj veoma ekonomičnim i lakim za korišćenje.

(više…)

MS4 Mossbauer Spektrometar

Mossbauer spektroskopija je tehnika koja predstavlja esencijalnu alatku za ispitivanje materijala koji sadrze gvozdje. Zasnovana je na Mossbauer efektu, tj. bezuzmacnoj emisiji i apsorpciji gama zracenja od strane jezgra. Mogucnost karakterizacije u smislu lokalne probe dozvoljava odredjivanje hemijskih, strukturnih, magnetnih i vremenski zavisnih osobina materijala. Tehnika se koristi za ispitivanje valentnog stanja gvozdja, kristalnog okruzenja u kojima se jon gvozdja moze naci, kao i magnetnog uredjenja. Takodje, tehnika je pogodna za ispitivanje relaksacionih fenomena zbog kratkog vremena merenja. Pored praskastih uzoraka mogu biti mereni i tanki filmovi kao i tecni uzorci. Visoka selektivnost po pitanju elemenata omogucava merenje uzoraka koji sadrze veoma male kolicine gvozdja.

(više…)

Uređaj za merenje efekata magnetne hipertermije

Uređaji za merenje efekata magnetne hipertermije spadaju u visoko specijalizovanu opremu. Uređaj koji se nalazi u Institutu Vinča nabavljen je od španske firme Nanoscale Biomagnetics. Sastoji se od tri odvojena modula koji su namenjeni kalorimetrijskim merenjima na ferofluidima (DM1), merenjima u in vitro eksperimentima na ćelijskim kulturama (DM2) i in vivo eksperimentima na modelima životinja (DM3). Dizajn uređaja takođe uključuje i centralnu upravljačku jedinicu, koja se može povezati na svaki od tri modula. Uređaj je instaliran u Institutu Vinča u periodu 15-18. februara 2016.

(više…)

Rigaku Smartlab SAXS diffractometer

Rigaku Smartlab SAXS diffractometer in Magbiovin Labs was purchased from Austrian company Rofa, Rigaku’s representative for east Europe. Rigaku’s device setup concept relies on automatic recognition of any configuration change and device self-adjustment. Apart from essential components (generator, goniometer, tube), the offer includes CBO optics (both divergent and parallel beam available, on demand), vacuum channel for SAXS option, two-staged single crystal monochromator, as well as scintillation, silicone strip detectors that can be used interchangeably and Dtex 250 detector. The installation of the device was conducted between February 15th and 18th 2016. Prior to installation some additional technical conditions had to be met – installation of an additional air conditioning in the working area, thermal-sound isolation of the heat exchanger, as well as acquiring licenses for working with radiation source.

FTIR Spektrometar

Nicolet iS 50 Infracrveni (IC) spektrometar sa Furijeovom transformacijom (FT) proizvođača Thermo Scientific spada u red kompaktnih uređaja visokih performansi, i u svojoj osnovnoj konfiguraciji konstruisan je za rad u srednjoj IC oblasti (opseg talasnih brojeva 4000-400 1/cm). Uređaj je opremljen sa tri svetlosna izvora: He-Ne laserom, Volfram-Halogen lampom za blisku infracrvenu oblast (bela svetlost) i izvorom IC zračenja za srednju oblast koji su povezani sa interferometrom. (više…)