Oprema


SQUID – Magnetometer

Quantum Design MPMS 5XL SQUID Magnetometar sa Evercool sistemom koristi SQUID (superconducting quantum interference device) detektor za merenje veoma malih promena magnetnog fluksa, i ekstremno je osetljiv u svim AC i DC magnetnim merenjima. Magnetni momenti do 10-8 emu (10-11 Am2 ) mogu se reproducibilno meriti. MPMS radi u temperaturnom opsegu od 1.9 K do 400 K, a superprovodni magnet može postici magnetna polja izmedju -5 T i 5 T. Prednost Evercool sistema se ogleda u tome da se od korisnika ne zahteva briga o tečnom He potrebnom za merenja; Evercool utečnjivač obezbeđuje da se u napunjenom kriostatu sa tečnim helijumom sva isparenja kondenzuju i vraćaju u sistem. Ovo cini uređaj veoma ekonomičnim i lakim za korišćenje.

(više…)

MS4 Mossbauer Spektrometar

Mossbauer spektroskopija je tehnika koja predstavlja esencijalnu alatku za ispitivanje materijala koji sadrze gvozdje. Zasnovana je na Mossbauer efektu, tj. bezuzmacnoj emisiji i apsorpciji gama zracenja od strane jezgra. Mogucnost karakterizacije u smislu lokalne probe dozvoljava odredjivanje hemijskih, strukturnih, magnetnih i vremenski zavisnih osobina materijala. Tehnika se koristi za ispitivanje valentnog stanja gvozdja, kristalnog okruzenja u kojima se jon gvozdja moze naci, kao i magnetnog uredjenja. Takodje, tehnika je pogodna za ispitivanje relaksacionih fenomena zbog kratkog vremena merenja. Pored praskastih uzoraka mogu biti mereni i tanki filmovi kao i tecni uzorci. Visoka selektivnost po pitanju elemenata omogucava merenje uzoraka koji sadrze veoma male kolicine gvozdja.

(više…)

Uređaj za merenje efekata magnetne hipertermije

Uređaji za merenje efekata magnetne hipertermije spadaju u visoko specijalizovanu opremu. Uređaj koji se nalazi u Institutu Vinča nabavljen je od španske firme Nanoscale Biomagnetics. Sastoji se od tri odvojena modula koji su namenjeni kalorimetrijskim merenjima na ferofluidima (DM1), merenjima u in vitro eksperimentima na ćelijskim kulturama (DM2) i in vivo eksperimentima na modelima životinja (DM3). Dizajn uređaja takođe uključuje i centralnu upravljačku jedinicu, koja se može povezati na svaki od tri modula. Uređaj je instaliran u Institutu Vinča u periodu 15-18. februara 2016.

(više…)

Rigaku Smartlab SAXS diffractometer

Rigaku Smartlab SAXS diffractometer in Magbiovin Labs was purchased from Austrian company Rofa, Rigaku’s representative for east Europe. Rigaku’s device setup concept relies on automatic recognition of any configuration change and device self-adjustment. Apart from essential components (generator, goniometer, tube), the offer includes CBO optics (both divergent and parallel beam available, on demand), vacuum channel for SAXS option, two-staged single crystal monochromator, as well as scintillation, silicone strip detectors that can be used interchangeably and Dtex 250 detector. The installation of the device was conducted between February 15th and 18th 2016. Prior to installation some additional technical conditions had to be met – installation of an additional air conditioning in the working area, thermal-sound isolation of the heat exchanger, as well as acquiring licenses for working with radiation source.

FTIR Spektrometar

Nicolet iS 50 Infracrveni (IC) spektrometar sa Furijeovom transformacijom (FT) proizvođača Thermo Scientific spada u red kompaktnih uređaja visokih performansi, i u svojoj osnovnoj konfiguraciji konstruisan je za rad u srednjoj IC oblasti (opseg talasnih brojeva 4000-400 1/cm). Uređaj je opremljen sa tri svetlosna izvora: He-Ne laserom, Volfram-Halogen lampom za blisku infracrvenu oblast (bela svetlost) i izvorom IC zračenja za srednju oblast koji su povezani sa interferometrom. (više…)

ETHOS EASY digestor

The ETHOS EASY is specifically designed for closed vessel acid digestion, it offers perfect integration of microwave hardware, user interface, reaction sensor technology and pressure-resistant vessels. The ETHOS EASY is equipped with two magnetrons and total power of 1900 Watts. Microwave homogeneity is assured through a dedicated microwave diffuser. The cavity has a volume in excess of 70 L, and is constructed entirely of stainless steel to ensure longevity and structural integrity. A pressure-responsive door, also made of stainless steel, ensures high safety even with the most reactive samples. In a digestion process, the temperature controls the sample decomposition and directly affects digestion quality. ETHNOS EASY uses the technology that combines the fast and accurate reading of an in-situ temperature sensor with the flexibility of an infrared sensor. The temperature profile of the digestion process is displayed in real-time on the ETHOS EASY terminal. (više…)

1 2