MS4 Mossbauer Spektrometar


Mossbauer spektroskopija je tehnika koja predstavlja esencijalnu alatku za ispitivanje materijala koji sadrze gvozdje. Zasnovana je na Mossbauer efektu, tj. bezuzmacnoj emisiji i apsorpciji gama zracenja od strane jezgra. Mogucnost karakterizacije u smislu lokalne probe dozvoljava odredjivanje hemijskih, strukturnih, magnetnih i vremenski zavisnih osobina materijala. Tehnika se koristi za ispitivanje valentnog stanja gvozdja, kristalnog okruzenja u kojima se jon gvozdja moze naci, kao i magnetnog uredjenja. Takodje, tehnika je pogodna za ispitivanje relaksacionih fenomena zbog kratkog vremena merenja. Pored praskastih uzoraka mogu biti mereni i tanki filmovi kao i tecni uzorci. Visoka selektivnost po pitanju elemenata omogucava merenje uzoraka koji sadrze veoma male kolicine gvozdja.

MS4 Mossbauer Spektrometarski Sistem sastoji se od kriogenog zatvorenog He sistema i MS4 Spektrometarskog sistema.

Osnovne komponente sistema su:

 • MS4 spektrometarski sistem, koji se sastoji od W302 Rezonantnog Gamma-ray Spektrometra sa dualnim visekanalnim skalerima, VT400 transduktora brzine, W202 Gamma-ray Spektrometra, Kr/CO2 gasnog proporcionalnog brojaca sa Be prozorima.
 • He sistem za hladjenje zatvorenog ciklusa: Janis Research Co. Model CCS-850 kriostat, kompresor i postolje za redukovanje vibracija sa sledecim karakteristikama:
  – opseg temperatura uzorka 12 K do 325 K
  – sirenje linije uzled vibracija 0.01mm/s
  – inicijalno vreme hladjenja 3h do 15K
  – vreme hladjenja od 300K do 15K 2h
  – vreme potrebno za zamenu uzorka 2min
  – snaga hladjenja 0.35 watt na 20K
 • WTC102 WEB Research Co. WTC102 kontroler temperature
 • RVP Rotaciona pumpa

Sistem je konstruisan tako da ne prenosi vibracije nastale radom kompresora na uzorak. Mossbauer Spektroskopija se koristi u mnogim oblastima nauke: fizici, hemiji, biologiji, geologiji i metalurgiji.