Dr Violeta Nikolić, naučni saradnik


ADRESA:

Institut za nuklearne nauke „VINCA“
Laboratorija za fiziku kondenzovanog stanja 020/2
P.O. Box 522, 11001 Beograd, Srbija Univerzitet u Beogradu

telefon: +381 11 80 65 828
fax: +381 11 80 65 829
email: violeticanik@gmail.com

OBRAZOVANJE:

 • 2011. Master fizikohemicar -Fakultet za fizicku hemiju Univerziteta u Beogradu;
  Master rad: „Karakterizacija elektroda od polikristalne platine metodom ciklicne voltametrije“
 • 2010. Diplomirani fizikohemicar – Fakultet za fizicku hemiju Univerziteta u Beogradu;
  Diplomski rad: „Ispitivanje mineroloskog sastava srednjevekovne keramike sa nalazista Ras metodama mikro-ramanske spektrometrije“

SADASNJA POZICIJA:

 • 2012. Istrazivac pripravnik Instituta za nuklearne nauke „VINCA“, Laboratorija za fiziku kondenzovanog stanja 020/2

POLJE DELATNOSTI:

 • Sinteza i karakterizacija magnetnih materijala
 • Ispitivanje i karakterizacija magnetnih osobina primenom razlicitih eksperimentalnih tehnika.

DODATNE INFORMACIJE:

 • Niza muzicka skola „Josif Marinkovic“
 • Strani jezici: engleski; ruski.