Tanja Barudžija, istraživač saradnik


OBRAZOVANJE:

  • 2005. Diplomirala na Prirodno-matematickom fakultetu, na Departmanu za fiziku, Univerziteta u Novom Sadu;
    Teza: „Strukturno istrazivanje novosintetizovanog polikristalnog kompleksa gvozdje(II)-fumarata“

TRENUTNA POZICIJA:

  • Istrazivac-pripravnik

OBLAST ISTRAZIVANJA:

  • Eksperimentalna fizika kondenzovane materije
  • Magnetizam i magnetni materijali

REFERENCE »