Marko Bošković, istraživač saradnik


ADRESA:

Institut za nuklearne nauke „VINCA“
Laboratorija za fiziku kondenzovanog stanja 020/2
P.O. Box 522, 11001 Beograd, Srbija

telefon: +381 11 80 65 828
fax: +381 11 80 65 829
email: markob@vinca.rs

OBRAZOVANJE:

  • 2011. Diplomirani fizicar -Prirodno-matematicki fakultet, Univerzitet u Novom Sadu;
    Diplomski rad: „Konceptualna pitanja kvantne mehanike“

SADASNJA POZICIJA:

  • 2013. Istrazivac saradnik Instituta za nuklearne nauke „VINCA“, Laboratorija za fiziku kondenzovanog stanja 020/2

POLJE DELATNOSTI:

  • Sinteza i karakterizacija magnetnih materijala pogodnih za primenu u medicini
  • Ispitivanje i karakterizacija magnetnih osobina primenom razlicitih eksperimentalnih tehnika (Mossbauer spektroskopija, SQUID magnetometar itd.).

DODATNE INFORMACIJE:

  • Strani jezici: engleski napredni, ruski pocetni, francuski pocetni.

Publikacije »