Dr Nataša Jović, viši naučni saradnik


ADRESA:

Institut za nuklearne nauke VINCA
Laboratorija za teorijsku fiziku i fiziku kondenzovane materije
P.O. Box 522, 11000 Beograd, Srbija

tel: +381 11 80 65 828
fax: +381 11 80 65 829
email: natasaj@vinca.rs

OBRAZOVANJE:

 • 2010. doktorirala na Fizickom fakultetu Univerziteta u Beogradu.
  Naslov disertacije: „Uticaj katjonske raspodele, mikrostrukture i kristalne simetrije na magnetizam spinela“, mentori: dr Bratislav Antic i prof. dr. Aleksandar Kremenovic
 • 2003. magistrirala na Fizickom fakultetu Univerziteta u Beogradu.
  Naslov teze: „Katjonska raspodela i magnetne osobine spinela Li1.33xCo2-3xTi1+0.67xO4
 • 1999. diplomirala na Fizickom fakultetu Univerziteta u Beogradu.
  Naslov rada: „Magnetne osobine Zn1+2xCr2-3xSbxO4 i Zn2.33-xNixSb0.67O4

TRENUTNA POZICIJA:

 • od juna 2011 – naucni saradnik u Institutu za nuklearne nauke Vinca

RANIJE POZICIJE:

 • 1999-2004 – istrazivac pripravnik u Institutu za nuklearne nauke Vinca
 • 2004-2011 – istrazivac saradnik u Institutu za nuklearne nauke Vinca

DODATNO USAVRSAVANJE:

Nagrade i stipendije:

  Stipendija evropskog kristalografskog drustva, The European Crystallographic Association, za ucesce na EPDIC11, Varsava, Poljska, septembar 2008.

OBLAST INTERESOVANJA:

 • Ispitivanje i utacnjavanje kristalne strukture i mikrostrukture materijala iz rendgenograma praha koriscenjem programskog paketa FULLPROF
 • Sinteza i karakterizacija voluminoznih i nanocesticnih oksida prelaznih metala
 • Magnetne osobine nanocesticnih materijala
 • Mossbauer-ova spektroskopija
 • Nanokompoziti

OBJAVLJENI RADOVI »