Dr Miodrag Mitrić, naučni savetnik


OBRAZOVANJE:

  • 1999. doktrorirao sa tezom: Strukturni parametri i fizicke osobine prostih i mesovitih oksida retkih zemalja
  • 1993. magistrirao na Fizickom fakultetu, Univerziteta u Beogradu sa tezom: Strukturne odlike i neke fizicke osobine mesovitih oksida itrijuma i retkih zemalja
  • 1983. diplomirao na Prirodno-matematickom fakultetu, na odseku fizika, Univerziteta u Beogradu sa tezom: Jonizacija vazduha i detekcija jona. Generator negativnih jona

SADASNJI POLOZAJ:

  • od 2004: visi naucni saradnik

PRETHODNE POZICIJE:

  • od 2000: naucni-saradnik
  • od 1994: istrazivac-saradnik
  • od 1986: istrazivac-pripravnik

OBLAST ISTRAZIVANJA:

  • Fizika kondenzovane materije
  • Magnetizam i magnetni materijali

REFERENCE »