Dr Marin Tadić, viši naučni saradnik


telefon: 011/8065828
faks: 011/8065829
email: marint@vinca.rs

OBRAZOVANJE:

  • Magistrirao na Prirodno-matematickom fakultetu u Novom Sadu 2007. godine;
    Naziv teze: „Sinteza i magnetne osobine nanocesticnih feri-oksida“
  • Diplomirao na Fizickom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2000. godine

TRENUTNA POZICIJA:

  • Trenutno student na doktorskim studijama na Prirodno-matematickom fakultetu u Novom Sadu; moj mentor je profesor Dr Vojislav Spasojevic.

OBLAST ISTRAZIVANJA:

  • Sinteza i magnetne osobine nanocesticnih materijala, fokusiran na istrazivanja nanocesticnih feri-oksida (alfa-Fe2O3 , gama-Fe2O3 i epsilon-Fe2O3 ).

REFERENCE:

  • Scripta Materialia 56 (2007) 883-886.
  • Journal Alloys Compd. (2006), doi: 10.1016/j.jallcom.2006.09.099.