Dr Marija Perović, naučni saradnik


ADRESA:

Institut za nuklearne nauke „VINCA“
Laboratorija za fiziku kondenzovanog stanja 020/2
P.O. Box 522, 11001 Beograd, Srbija

telefon: +381 11 80 65 828
fax: +381 11 80 65 829
email: mara.perovic@vinca.rs

OBRAZOVANJE:

 • 2007. Diplomirani fizicar -Teorijska i eksperimentalna fizika, Fizicki Fakultet Univerziteta u Beogradu;
  Diplomski rad: „Magnetne osobine nanocesticnog hematita“
 • 2006. Diplomirani fizicar- master – Fizika kondenzovanog stanja materije, Fizicki Fakultet Univerziteta u Beogradu;
 • 2013. Doktor nauka-fizicke nauke- master– Fizika kondenzovanog stanja materije, Fizicki Fakultet Univerziteta u Beogradu;
  Doktorska disertacija: „Magnetne relaksacije i memorijski efekti u interagujucim nanocesticnim manganitima i oksidima gvozdja“

SADASNJA POZICIJA:

 • 2013. Naucni saradnik Instituta za nuklearne nauke „VINCA“, Laboratorija za fiziku kondenzovanog stanja 020/2

POLJE DELATNOSTI:

 • Sinteza i karakterizacija magnetnih materijala (oksidi gvozdja)
 • Ispitivanje i karakterizacija magnetnih osobina primenom razlicitih eksperimentalnih tehnika (Mossbauer spektroskopija, SQUID magnetometar itd.).
 • Ispitivanje relaksacionih fenomena u jako interagujucim nanocesticnim sistemima

DODATNE INFORMACIJE:

 • Strani jezici: govori tecno engleski; ruski (konverzacijski).

Publikacije »