Dr Jovan Blanuša, viši naučni saradnik


Rodjen: 10.09.1967. u Beogradu, Srbija

ADRESA:

Institut za nuklearne nauke „VINCA“
Laboratorija za fiziku kondenzovanog stanja 020/2
P.O. Box 522, 11001 Beograd, Srbija

telefon: +381 11 80 65 828
fax: +381 11 80 65 829
email: blanusa@vinca.rs

OBRAZOVANJE:

 • 2006. Dr – Fizicki Fakultet Univerziteta u Beogradu, (Doktorska disertacija: „Struktura i magnetne osobine nekih prostih i mesovitih oksida i fluorida retkih zemalja“)
 • 2000. Mr – Fizicki Fakultet Univerziteta u Beogradu, (Magistarska teza: „Strukturne osobine i susceptibilnost tulijum – itrijumovog oksida“)
 • 1995. Diplomirani fizicar – Fizicki Fakultet Univerziteta u Beogradu, (Diplomski rad: „Odredjivanje velicine kristalita rendgenskom difrakcijom“)

SADASNJA POZICIJA:

 • 2007. Naucni saradnik Instituta za nuklearne nauke „VINCA“, Laboratorija za fiziku kondenzovanog stanja 020/2

PRETHODNE POZICIJE:

 • 2000. – 2006. Istrazivac – saradnik Instituta za nuklearne nauke „VINCA“, Laboratorija za fiziku kondenzovanog stanja 020/2
 • 1996. – 1999. Istrazivac – pripravnik Instituta za nuklearne nauke „VINCA“, Laboratorija za fiziku kondenzovanog stanja 020/2

POLJE DELATNOSTI:

 • Sinteza magnetnih materijala baziranih na retkim zemljama i prelaznim metalima (mesoviti oksidi, granati spineli, fluoridi).
 • Analiza kristalne strukture polikristala rendgenskom difrakcijom (XRPD), utacnjavanje kristalne strukture Ritveldovom metodom.
 • Analiza kristalne i magnetne strukture na osnovu neutronske difrakcije, takode Ritveldovim metodom.
 • Ispitivanje i karakterizacija magnetnih osobina primenom razlicitih eksperimentalnih tehnika (Faradejeva metoda, SQUID magnetometar itd.).

DODATNE INFORMACIJE:

 • Clan profesionalnih udruzenja: Drustvo Fizicara Srbije; Srpsko kristalografsko drustvo.
 • Strani jezici: govori tecno engleski; ruski (cita).

LISTA OBJAVLJENIH RADOVA U MEDJUNARODNIM CASOPISIMA »