Dr Čedomir Jovalekić, naučni savetnik


ADRESA:

Institut za multidisciplinarna istrazivanja
Kneza Viseslava 1a
11000 Beograd, Srbija

telefon:+381 11 2085 841
fax: +381 11 3055 289
email: jovalek@ibiss.bg.ac.yu

OBRAZOVANJE:

  • 1999. Dr – Elektrotehnicki fakultet Univerziteta u Beogradu, (Doktorska disertacija: „Korelacija mikrostrukturnih i dielektricnih karakteristika feroelektrika na bazi bizmut-titanata“)
  • 1989. Mr – Centru za multidisciplinarne studije Univerziteta u Beogradu, (Magistarska teza: „Uticaj mikrostrukture na polarizacione osobine Bi4Ti3O12keramike“)
  • 1979. Diplomirao na Elektrotehnickom fakultetu Univerziteta u Beogradu, (Diplomski rad: „Ispitivanje energetske sirine jonskog mlaza“)

SADASNJI POLOZAJ:

  • od 2007: Naucni savetnik

PRETHODNE POZICIJE:

  • od 2000: visi naucni saradnik
  • od 1990: istrazivac-saradnik

OBLAST ISTRAZIVANJA:

  • feroelektricitet i feroelektrici
  • sinteza feroelektricnih i magnetnih materijala mehanohemijskim postupkom

REFERENCE »