Dr Ana Mraković, naučni saradnik


ADRESA:

Institut za nuklearne nauke „VINCA“
Laboratorija za fiziku kondenzovanog stanja 020/2
P.O. Box 522, 11001 Beograd, Srbija

telefon: +381 11 80 65 828
fax: +381 11 80 65 829
email: amrakovic@vinca.rs

OBRAZOVANJE:

  • 2005. Diplomirani fizikohemicar – Fakultet za fizicku hemiju Univerziteta u Beogradu;
    Diplomski rad: „Ab initio racunanje osnovnih elektronskih stanja homonuklearnih dvoatomnih molekula“
  • 2013. Doktor fizikohemijskih nauka – Fakultet za fizicku hemiju Univerziteta u Beogradu;
    Doktorska disertacija: „Sinteza, struktura i magnetne osobine nanocesticnog lantan-kalcijum manganita „

SADASNJA POZICIJA:

  • 2013. Naucni saradnik Instituta za nuklearne nauke „VINCA“, Laboratorija za fiziku kondenzovanog stanja 020/2

POLJE DELATNOSTI:

  • Sinteza i karakterizacija magnetnih materijala (oksidi gvozdja)
  • Ispitivanje i karakterizacija magnetnih osobina primenom razlicitih eksperimentalnih tehnika (SQUID magnetometar itd.).

DODATNE INFORMACIJE:

  • Strani jezici: engleski, francuski.

Publikacije »